donderdag 26 juli 2012

ARK


“ARK. Veiligheid; de idee of weerspiegeling van Waarheid, die even onsterfelijk blijkt te zijn als haar Beginsel; het begrijpen van Geest, dat het geloof aan de stof vernietigt. God en de mens samenbestaand en eeuwig; de Wetenschap die aantoont, dat de geestelijke werkelijkheden aller dingen door Hem zijn geschapen en voor eeuwig blijven bestaan. De ark duidt op verzoeking, die is overwonnen en gevolgd is door verheffing.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 581).  Veiligheid, die de ark vertegenwoordigt, is het gevolg van het begrijpen van Geest, waardoor het geloof aan de stof wordt vernietigd. Op blz. 592 omschrijft Mrs. Eddy “Noach” als “Een lichamelijke sterveling; kennis van de nietsheid der stoffelijke dingen en van de onsterfelijkheid van alles wat geestelijk is.” Deze belangrijke omschrijving toont ons, dat niet de poging om de mens te beschermen, maar het begrijpen van zijn onsterfelijkheid de basis was van de demonstratie van Noach, die aan de menselijke zinnen zich voordeed als de redding van hemzelf en zijn gezin. In Genesis 7 lezen wij: “de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.” Hoe hoger de golven van dwaling, hoe zwaarder de beproeving, des te hoger zullen wij verheven worden wanneer wij verblijven in de ark van het begrijpen van Geest en onsterfelijkheid en van de nietsheid van de stof.

Geen opmerkingen: