maandag 25 juni 2012

Het enige Gemoed


In Wetenschap en Gezondheid blz. 469 schrijft Mrs. Eddy: “Dwaling wordt uitgeroeid door de grote waarheid, dat God, het goede, het enige Gemoed is en dat de vermeende tegenstelling van het oneindig Gemoed - de duivel of het kwaad genoemd - niet Gemoed, niet Waarheid, maar dwaling is, zonder intelligentie of werkelijkheid.” Bloed, hart en longen bepalen niet het Leven van de mens en evenmin geven hersenen en zenuwen hem het geestelijk bewustzijn. De goddelijke intelligentie, die door de mens wordt weerspiegeld, is onlichamelijk, alziend, alwetend en algeheel geestelijk. Het onsterfelijk Gemoed is de enige oorzaak, de Vader-Moeder van het heelal, de mens inbegrepen. ‘s Mensen wezenlijk bestaan is eeuwig in dat Gemoed en elk van zijn bewegingen is zoals die door de goddelijke wijsheid of intelligentie bedoeld is. Er is geen sterfelijk gemoed. Het werkelijke Gemoed, dat onsterfelijk is, is Geest, en Geest is oneindig; daarom kan er geen stof zijn. Daarom is het dwaling te geloven dat het Gemoed in de war zou kunnen zijn of dat er een ziekte zou bestaan, die het kind van God zou kunnen schaden.

Geen opmerkingen: