vrijdag 16 december 2011

Volharding in gebed


Jezus gaf onderricht over het onderwerp volharding in gebed door te zeggen: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.” Deze woorden betreffen de vrager. Maar daarna richtte Jezus zich in zijn onderricht naar het wezen van God en verklaarde de bereidheid van de goddelijke Vader om de heilige Geest te geven aan hen die erom vragen. Jezus kende de zwakheid van de menselijke natuur. Hij wist hoe de mensen het bidden moe kunnen worden, hoe snel hun vuur kon bekoelen, wanneer er niet dadelijk antwoord komt. De Christian Scientist weet, dat hij in het bidden moet volharden, tot hij zijn eigen denken in overeenstemming heeft gebracht met de waarheid van het zijn, die altijd goed is. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 400): “Door de gedachte boven dwaling, of ziekte, te verheffen en met volharding voor de waarheid te pleiten, vernietigt u de dwaling.” God is niet onwillig om Zijn kinderen al het goede te geven. Elke onwil in dit geval ligt bij degene die bidt, namelijk de onwil om zijn geloof aan de werkelijkheid van de dwaling op te geven. Volgens Christian Science is de dwaling of beperking van elke aard onwerkelijk en onwaar, omdat zij in strijd is met de waarheid van Gods oneindige goedheid en bestuur.

Geen opmerkingen: