zaterdag 10 december 2011

Toewijding

Naarmate iemand groeit in het begrijpen van Christian Science, wordt haar eenvoud steeds duidelijker voor hem. Hij ontdekt, dat het belangrijk is, een steeds in helderheid toenemend inzicht te hebben in de eenvoudige grondwaarheden van het zijn. Hij ontdekt, dat wat voor het menselijk intellect ingewikkeld, moeilijk te begrijpen of verborgen scheen, duidelijk is voor de geestelijke zin, die tot groter kracht komt door zijn groeiende toewijding aan en steeds toenemende liefde tot God en de mens. Met de uiterst belangrijke woorden: “Indien gijlieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen” leidde Christus Jezus zijn opmerking in: “en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:31,32). Deze waarheid is de openbaring van de Christus, de ware idee van God, de zoals Mrs. Eddy zegt “komt tot het vlees om vlees-geworden dwaling te vernietigen.” Het enige ware werk van een Christian Scientist is zichzelf opnieuw op te voeden vanuit de basis dat Geest, niet de stof, de enige schepper is van de mens en het heelal. Hij ziet, dat zijn bewustzijn van God zijn ware zelf is.

Geen opmerkingen: