dinsdag 13 december 2011

Onbelemmerd


Een Christian Scientist, die nog maar kort bezig was met Christian Science, ondervond dat de Christus binnen ieders bereik is en van praktisch belang. Hij had hulp gehad door een Christian Science practitioner en had zich onvoorwaardelijk op hem verlaten. Op een ochtend kreeg hij te maken met een onharmonische toestand, wat hem erg beangstigde, omdat het niet mogelijk was een practitioner te bellen. De toestand werd wanhopiger en zijn angst nam toe, totdat plotseling bij hem de gedachte opkwam, dat gesloten deuren de Meester niet had kunnen weerhouden zich na de opstanding bij de discipelen te voegen. Het kwam bij hem op, dat het alleen zijn in een kamer hem niet kon scheiden van de genezende en verlossende Christus. Het leek hem, alsof hij in de greep van een reus was vastgegrepen, waaraan hij steeds moeilijker kon ontsnappen; maar toen hij ging beseffen, dat er voor de Christus, Waarheid, geen hinderpalen kunnen zijn - alleen een onbelemmerd geestelijk tot uitdrukking komen - was het, alsof de greep van de reus iets losser werd. Hierdoor aangemoedigd, verklaarde hij met nog meer nadruk en zekerheid, dat God, Geest, volmaakt is en dat de mens Zijn geestelijk beeld en gelijkenis is. In korte tijd, hooguit enkele minuten, was hij geheel bevrijd. Hij had een grote overwinning behaald, want niet alleen was hij volkomen van de ziekte bevrijd, maar hij had ook geleerd, dat de Christus altijd bereikbaar is en voor de een even machtig is als voor de ander, voor hem zowel als voor de practitioner, naar wiens hulp hij had verlangd.

Geen opmerkingen: