maandag 12 december 2011

Materialisme


Eens werd een practitioner gevraagd of hij iemand gratis wilde behandelen en hij antwoordde: “Neen, maar ik kan de patiënt van armoede genezen.” Wanneer de patiënt schijnbaar slechts weinig bezit, dan doet hij goed zijn denken te onderzoeken en te zorgen, dat hij bereid is, zoveel te betalen als hij kan. Door te erkennen, dat een geestelijke dienst iets waard is, brengt hij de werking van het goede in zijn bewustzijn en opent hij de weg voor een groter blijk van overvloed in zijn menselijke ervaring. Bovendien heeft de patiënt, die bereid is te betalen zoveel als hij kan, veel meer kans genezen te worden dan iemand die ondankbaar is. Ondankbaarheid en zelfzucht, waardoor hij niet bereid is van de stof te scheiden, leggen alleen maar het vasthoudend materialisme in zijn gedachte bloot, dat genezing verhinderd. Zij laten zien welk een macht de stoffelijke zinnen met hun geloof aan de stof als substantie, nog over hem willen uitoefenen. Maar dankbaarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid getuigen van het verschijnen van de mens Gods, de mens die eeuwig gezondheid en harmonie tot uiting brengt. Eerlijkheid zal zelfzucht overwinnen en rechtvaardigheid zal de wet zijn, die de grote dienst van het Christelijk genezen tot groter hoogten van volmaaktheid voert.

Geen opmerkingen: