zondag 4 december 2011

Inspanning

Jezus bewees zijn één-zijn, of eenheid met zijn Vader niet zonder inspanning of grote moeite; evenmin zullen wij dat doen. Wij merken echter, door de openbaring van Christian Science, dat wij een Beginsel hebben, waardoor wij ‘s mensen één-zijn met God kunnen bewijzen, dat wij een Wetenschap hebben om ons op onze weg te leiden. Wij ondernemen niet een lukrake reis, wanneer wij de kruisweg gaan - de weg van zelfverloochening - want hij is aangegeven en is, naar Jezus ons gezegd heeft, recht en smal. Wij die hem betreden vinden hindernissen op onze weg, struikelblokken, zoals hoogmoed, eigenzinnigheid, afgunst en luiheid. Dit zijn de dingen, die het kruis schijnbaar zwaar en de weg schijnbaar moeilijk maken.
Christian Science is niet gekomen om ons van ongemak te bevrijden en ons voor altijd een heerlijke tijd te geven, waarin we niets te doen en alles te winnen hebben. Christian Science biedt geen gemakkelijke weg naar veiligheid in de stof. Haar doel is niet bevrijding van inspanning, maar bevrijding van dwaling; en dit wordt niet zonder inspanning teweeggebracht.
In Miscellaneous Writings op blz. 319 lezen wij: “Indien het zondebesef te klein is, lopen stervelingen gevaar hun eigen geloof aan zonde niet te zien, maar dat van hun naaste te scherp te zien. Dit voert tot egotisme en schijnheiligheid.” Waar zij van Christian Scientisten spreekt, zegt Mrs. Eddy verder: “Zij moeten òf de zonde in zichzelf overwinnen, òf zij moeten de zonde niet uit het oog verliezen; anders zijn zij door zichzelf bedrogen zondaars van de ergste soort.”
Laten wij het kruis van geestelijke inspanning opnemen.

Geen opmerkingen: