maandag 5 december 2011

Gods plan

Omdat God Zelf volmaakt is, moet Zijn werk ook volmaakt zijn en moet Zijn plan slagen. Gods plan is groots en wij staan met ontzag en bewondering tegenover Zijn oneindige macht en majesteit, maar beseffen wij wel ons eigen verband tot Zijn plan? Luister naar de merkwaardige verklaring van Mrs. Eddy in het Christian Science leerboek (blz. 303): “God zou, zonder het beeld en de gelijkenis van Zichzelf, een onwezenlijkheid zijn, of een niet tot uitdrukking gekomen Gemoed. Hij zou geen getuige of bewijs van Zijn eigen natuur hebben.” Van hoe veel belang is dan ons werkelijk, geestelijk zelf voor God! Want het is door de mens, dat God Zich uit.
Zo wordt God, werkend door Zijn weerspiegeling, zijn beeld en gelijkenis, waarneembaar voor het mensdom. Al Gods ideeën werken samen in één grote gemeenschap om Gods plan in vervulling te doen gaan en eenieder heeft zijn eigen, door God aangewezen, taak, die geen ander ooit kan vervullen.
Hoezeer onze individuele opdrachten ook mogen verschillen, het vermogen om te slagen is altijd aan God ontleend. Zoals Paulus zegt (1 Kor. 12:4): “Daar is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest.” Het is God die in ons werkt. Waar ook de werkelijke mens, Gods beeld en gelijkenis, naar voren treedt, daar komt Gods verlossende macht aan het licht en komt Zijn goddelijk plan in de menselijke ervaring in vervulling.

Geen opmerkingen: