donderdag 8 december 2011

Gedaanteverandering

Op de berg der openbaring en gedaanteverandering, met andere woorden, op het ogenblik van goddelijke genezing, wordt de gedachte gescheiden van menselijke leerstellingen, geloofsbelijdenissen, geneeskunde, experiment en vrees.  Zij is dan bewust één met de goddelijke werkelijkheid en wet. Zij is in staat het werk van Geest te zien. Zij kan de stem van God horen verklaren, dat de mens Zijn geliefde zoon is. De gedaanten van de stof verdwijnen en de vormen van Geest worden zichtbaar. De woorden van Paulus dat lichaam en geest beide Gods zijn, worden duidelijk voor de op een hoger plan gekomen gedachte. Een jong kind staat van zelf op de berg van de goddelijke genezing, gretig, ontvankelijk, open, onbevreesd. De volwassene moet er soms heenklimmen over de versperringen van een eigen mening, een verkeerde opvoeding, of gedachtelijke tegenstand. Maar de gedaanteverandering door Gods hand wacht beiden. In haar Message to The Mother Church for 1901 schrijft Mrs. Eddy (blz.10): “De goddelijke Liefde overwelft de donkere gang van zonde, ziekte en dood met de rechtschapenheid van Christus, waardoor het goede het kwaad vernietigt - en de overwinning over het eigen ik, over zonde, ziekte en dood wordt behaald naar het voorbeeld van de berg.”
“Het voorbeeld van de berg,” van de goddelijke genezing, zoals wij die zien in de ervaring van Jezus, is niet een voorbeeld van menselijk argumenteren, maar van stilzwijgend aanschouwen. Het is een voorbeeld van goddelijke heerschappij, niet van persoonlijke strijd; een voorbeeld van menselijk stilzwijgen voor de aanwezigheid van de almacht.

Geen opmerkingen: