vrijdag 2 december 2011

Bescherming


Het is ons allen wel eens opgevallen met hoeveel eenvoud, gehoorzaamheid en vertrouwen een klein kind op een kruispunt in het drukke stadsverkeer de hand van zijn vader grijpt en vertrouwt, dat deze hem veilig naar de overkant van de straat zal brengen. Moeten wij niet eveneens de hand van onze hemelse Vader-Moeder God grijpen, die ons teder, wijs en liefdevol leiden zal?
Christus Jezus leerde (Matt. 18:3): “Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.” Dit ingaan in het koninkrijk is individueel en wordt bereikt door het afleggen van het stoffelijk denken, dat zich voordoet onder het mom òns denken te zijn, en door zich bezig te houden met de geestelijke ideeën van God, het goede. God is nabij en spreekt tot ons door Zijn geestelijke ideeën van het goede, die alles vernietigen wat van disharmonische aard is en die al het goede geeft, en ook de veiligheid en bescherming van Zijn tegenwoordigheid.

Geen opmerkingen: