zondag 11 december 2011

Beroering


Christus Jezus voorzag dat de mensheid van het kwaad zou worden verlost door de vernieuwende macht van Waarheid. Zo ook zag Mrs. Eddy de uitwerking, die de Christus, Waarheid, zoals die in Christian Science wordt geopenbaard, in onze tijd zou hebben op de gedachten en werken van het mensdom. In Wetenschap en Gezondheid beschrijft zij deze beroering in de volgende woorden (blz. 96): “Deze stoffelijke wereld begint reeds nu het strijdperk te worden voor met elkaar in botsing komende krachten. Aan de ene zijde zal er disharmonie en verslagenheid zijn; aan de andere zijde Wetenschap en vrede. Het omverwerpen van stoffelijke geloofsvormen kan zich voordoen als hongersnood en verderf, gebrek en ellende, zonde, ziekte en dood, die nieuwe vormen aannemen, totdat de nietsheid ervan zal blijken. Deze stoornissen zullen voortduren tot het einde der dwaling, wanneer alle disharmonie zal worden verzwolgen in de geestelijke Waarheid. Sterfelijke dwaling zal in een morele chemicalisatie verdwijnen. Deze mentale gisting is reeds begonnen en zal voortduren, totdat alle dwaalgeloof heeft plaatsgemaakt voor begrijpen.” 
Zulke schijnbare disharmonie zal de Christian Scientist niet onrustig maken, indien hij blijft waken, bidden en werken. Hij weet, dat, door het erkennen en toepassen van de onweerstaanbare wet van God, er voor de enkeling en de mensheid als geheel, pijnloze vooruitgang kan zijn, totdat de volkomen demonstratie van Geest en zijn wet is bereikt. De uitdaging door het materialisme wordt het hoofd geboden met het toegewijd dagelijks gebed en werk.

Geen opmerkingen: