maandag 14 november 2011

Volgeling


Mrs. Eddy heeft haar hele leven lang de Bijbel bestudeerd en is een trouw volgeling van de Meester geweest. Zij zag dat zijn zending van onderwijzen en genezen gegrond was op de onfeilbare geestelijke wet, of de Wetenschap. Naarmate deze goddelijke Wetenschap, die zij Christian Science heeft genoemd, zich aan haar reine ontvankelijke gedachte ontvouwde, paste Mrs. Eddy de waarheden er van toe op elk menselijk probleem, dat zich aan haar voordeed. Zij genas alle soorten van ziekten en kwalen. De blinden, de doven, de stommen, de krankzinnigen werden gezond gemaakt; zij die leden aan waterzucht, kanker, tuberculose en ziekte van beenderen, werden, vele malen meteen, tot het leven teruggebracht, tot volmaakte gezondheid, kracht en een normaal bestaan en tot een gelukkig nuttig leven.
Een juiste toepassing van Christian Science demonstreert de onverwoestbare geestelijke eenheid van God en de mens als Vader en zoon, en de vrede, harmonie en volmaaktheid, die het eeuwig erfdeel zijn van de mens als het geliefde kind van God. In woorden van de Meester roept Christian Science vol tederheid, vol liefde, het hele mensdom toe: “Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.”

Geen opmerkingen: