zaterdag 12 november 2011

Vermogen


Wanneer wij gaan in de richting waarvan wij weten dat zij juist is, wanneer wij leven in het voortdurend tot uitdrukking brengen van Waarheid en Liefde, ervaren wij dat ziekte, kwaad en sterfelijkheid wijken voor de liefdevolle macht van God. Voortdurende dankbaarheid jegens God en steeds toenemende waardering van het goede, dat wij reeds hebben ontvangen, helpen beslist bij het genezen.
Naarmate wij de Bijbel en het Christian Science leerboek bestuderen en voortdurend datgene wat wij leren, gebruiken als de grondslag van ons dagelijkse leven, zal ons vermogen om de macht van God met goed resultaat in een Christian Science behandeling te gebruiken, zich geleidelijk ontwikkelen. De Christus, de levende Waarheid - God met ons - is hier om te genezen en te zegenen, om gezondheid en geluk aan ons en aan anderen te brengen.
“God is Liefde.” (1 Joh. 4:16). Een Christian Science behandeling, die een uitdrukking is van Waarheid, moet ook een uitdrukking en toepassing zijn van Liefde: een zuivere Liefde voor God en de mens, niet vervalst door onverschilligheid, boosaardigheid of onzuivere liefde. “Waarheid, Leven en Liefde zijn een wet ter vernietiging van alles, wat aan hen ongelijk is, want zij verkondigen niets anders dan God” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 243).

Geen opmerkingen: