zondag 13 november 2011

Uitzicht


Naarmate wij vooruitgaan, merken we dikwijls, dat wij tot onze woorden en daden gedreven worden door een macht, die niet de onze is; genezingen worden sneller en gemakkelijker tot stand gebracht, en dan zien wij, dat wij meer en meer de heerschappij en vreugde van de Christus manifesteren. Het hart dat van liefde vervuld is, weigert niet het kruis te dragen. Zelfverloochening brengt een vreugde en verheven rust met zich, die door de stoffelijk gezinden nooit worden gekend. Zij bevrijd ons meer en meer van de sterfelijke zelfheid, van die sterfelijke fouten en eigenaardigheden van het karakter, die ons onrustig zouden willen maken en belemmeren.
Wil armoede zich doen gelden? Neem het kruis op en bewijs de goddelijke overvloed. Worden wij overvallen door de vrees voor pijn of voor de dood? Laten we niet onder deze vrees neerzitten, maar opstaan, het kruis opnemen en bewijzen dat wij in eeuwige gerustheid leven niet in de stof maar in Beginsel. Laten we daarom blij zijn, wanneer in ons bewustzijn de dwaling aan het licht is gebracht. Het betekent dat het licht van de Christus aanwezig is. Zonder het licht zou de dwaling onontdekt blijven, voor onbepaalde tijd verborgen in de duisternis. De hoogten tot waar men door zijn arbeid gestegen is kunnen bij tijden wellicht koud en de winden snerpend schijnen, maar de lucht is versterkend en het uitzicht ontvouwt steeds grotere schoonheid en pracht.

Geen opmerkingen: