maandag 21 november 2011

Liefhebben

In de Wetenschap is het ene universele en oneindige bewustzijn van Liefde genoeg voor allen. Aangezien God alle ware bewustzijn is, moeten u en ik, in de werkelijkheid van het zijn, evenzeer de uitdrukking en weerspiegeling van die Liefde wezen. Wat zullen wij dan doen met het ons opgedrongen gedachtelijk beeld van strijd en oorlog onder de volken? Heeft het voor u werkelijkheid en bestaan? Heeft het een plaats in het éne en ware bewustzijn van Liefde? Kan het voor iemand bestaan als werkelijkheid? Neen, dat kan niet, indien het bewustzijn één, oneindig en algeheel goed is. Door het bestuderen van Christian Science zien wij, dat ons besef en ons handhaven van één al-harmonisch bewustzijn even doeltreffend is om de nietsheid te zien van ‘s werelds verwarring en strijd als het is om de onwerkelijkheid van ziekte te laten zien. Liefde, het éne goddelijke en oneindige bewustzijn, verklaart en verzekert dat het Alles is. “Het bestuur der goddelijke Liefde is oppermachtig”, schrijft Mrs. Eddy in haar boek Miscellany (blz. 278). “Liefde regeert het heelal en haar bevel is uitgegaan: ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’, en ‘Gij zult uwe naaste liefhebben als uzelve.’ Laten wij het greintje geloof hebben, dat bergen verzet - geloof, gewapend met het begrijpen van Liefde, zoals in de goddelijke Wetenschap, waar het recht regeert.”

Geen opmerkingen: