dinsdag 29 november 2011

IK BEN


Wetenschap en Gezondheid,  
Verklarende woordenlijst. blz. 587:6

GOD. De grote IK BEN; de alwetende, alziende, alwerkende,
alwijze, alliefhebbende en eeuwige; Beginsel; Gemoed;
Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde; alle substantie;
intelligentie.

GODEN.
Mythologie; een geloof, dat leven, substantie en
intelligentie zowel mentaal als stoffelijk zijn; een veronderstelling,
dat er gewaarwording in lichamelijkheid is; het geloof,
dat het oneindige Gemoed in eindige vormen woont;
de verschillende theorieën, die het gemoed beschouwen als
een stoffelijke zin, die in de hersenen, de zenuwen en de stof
zetelt; vermeende gemoederen of zielen, die de stof ingaan
en uitgaan, die in dwaling verkeren en sterfelijk zijn; de
slangen van dwaling, die zeggen: „Gij zult als God wezen.”
God is één God, oneindig en volmaakt en kan niet eindig en
onvolmaakt worden.

Geen opmerkingen: