zondag 6 november 2011

Goddelijk gezag


In het Evangelie van Mattheus komt het verhaal voor van de hoofdman over honderd, die Jezus smeekte zijn knecht te willen genezen. De hoofdman toonde gedachte-eigenschappen die in deze tijd onmisbaar zijn voor de toepassing van Christian Science. Toen hij tot de Meester kwam, deden zijn ootmoed, gehoorzaamheid en verwachting van het goede hem open zijn voor de Christus, zodat deze door hem heen scheen en zijn knecht genas. Sprekend als een krijgsman verklaarde hij, dat hij wist te gehoorzamen en dat hij daardoor het recht had verkregen gehoorzaamd te worden. Hij zei: “Ik ben ook een mens onder de macht van anderen...en ik zeg...tot mijn dienstknecht: Doe dat en hij doet het.” Uit zijn eigen ervaring begreep hij, dat, omdat Jezus het goddelijk gezag gehoorzaamde, hij ook de macht van dat gezag kon weerspiegelen. Hij zei tot hem: “Zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden.” Jezus keurde deze houding goed en gaf de dienstknecht dadelijk zijn normale gezondheid terug.
Met eenvoudige waarheid zegt Mrs. Eddy (Miscellaneous Writings blz. 16): “Het Beginsel van het Christendom is oneindig; het is inderdaad God; en dit oneindig Beginsel heeft oneindige aanspraken op de mens en deze aanspraken zijn goddelijk, niet menselijk; en ‘s mensen vermogen om daaraan te voldoen is uit God; want, waar de mens Zijn gelijkenis en beeld is, moet hij de volledige heerschappij van Geest weerspiegelen - ja, zijn oppermacht over zonde, ziekte en dood.” 
Aldus wordt in ons leven het bevel opgevolgd: “Medicijnmeester, genees uzelf.”

Geen opmerkingen: