vrijdag 25 november 2011

God

Misschien stelt iemand de volgende vragen: “Waarom is het nodig andere termen voor God te gebruiken dan alleen de naam God? Betekent de term God niet Alles? Ja, God betekent Alles en is Alles-in-alles. Op blz. 20 van Neen en Ja schrijft Mrs. Eddy: “Wanneer de uitdrukking goddelijk Beginsel gebezigd wordt om de Godheid aan te duiden, kan dit veraf of koud schijnen, totdat een beter inzicht verkregen wordt. Dit Beginsel is Gemoed, is substantie, Leven, Waarheid, Liefde. Eenmaal begrepen, zal Beginsel de enige uitdrukking bevonden worden, die de ideeën Gods volledig weergeeft - één volmaakte mens en de goddelijke Wetenschap.” Wat is de aard van het Beginsel, dat het heelal in zijn bestuur houdt? Op blz. 1 van Elementaire Goddelijke Wetenschap schrijft Mrs. Eddy als antwoord op de vraag: “Wat is het Beginsel van Christian Science?: Het is God, het Opperwezen, het oneindig en onsterfelijk Gemoed, de Ziel van mens en heelal. Het is onze Vader, die in de hemelen is. Het is substantie, Geest, Leven, Waarheid en Liefde - deze zijn het goddelijk Beginsel.” In deze definitie is het belangrijk op te merken, dat Mrs. Eddy de overige zes van de zeven synoniemen van God gebruikt om de volledige betekenis van Beginsel naar voren te brengen. Wanneer wij Beginsel in beschouwing nemen, nemen wij onvermijdelijk God in beschouwing en wanneer wij God in beschouwing nemen, moeten wij al de synoniemen insluiten die uitdrukking geven aan Zijn aard en karakter.

Geen opmerkingen: