maandag 7 november 2011

Geestelijk licht

In onze eerste schooljaren, toen wij nog kleine kinderen waren, brachten de onderwijzers ons met veel geduld en volharding de grondbeginselen van rekenkunde bij en leerden ons daarna die toe te passen op speciale vraagstukken, waardoor zij ons hielpen de praktische waarde van de abstracte waarheden te zien. Maar bleven wij daarbij staan? Neen, wij moesten verder gaan naar de studie van algebra, meetkunde en de hogere wiskunde en hun waarheden toepassen om meer ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Zo ook heeft de Christian Scientist in zijn dagelijkse leven het hele veld van Christian Science vóór zich, en dat biedt hem elke regel die nodig is om het menselijk bewustzijn uit zijn sterfelijke opvattingen verder te brengen tot de erkenning en het bewijs van de onmiddellijke zoonschap van de mens tot God - van gedachtelijke duisternis tot het geestelijke licht. In elke ervaring, hetzij groot of klein, is het altijd ons werk het geestelijke begrip te zoeken en ons eigen te maken. En het geestelijk begrip wordt gevonden in de hoedanigheden van God, die de waarheid openbaren betreffende de mens, gezin, kerk, gemeente, volk en de wereld. In haar boek Miscellaneous Writings, blz. 185, zegt Mrs. Eddy: “Het opgeven van al wat een zogenaamde stoffelijke mens vormt en het erkennen en bereiken van zijn geestelijke identiteit als het kind van God, is de Wetenschap die de vensteren des hemels opent, vanwaar het goede uitstroomt in ieder kanaal van het zijn; en stervelingen reinigt van alle onreinheid, waarbij het alle lijden vernietigt en het ware beeld en de ware gelijkenis aan het licht brengt. Er is geen andere middel onder de hemel, waardoor wij verlost kunnen worden, en de mens bekleed kan worden met macht, majesteit en onsterfelijkheid.”

Geen opmerkingen: