dinsdag 15 november 2011

Drijfveer


Onder de volgelingen van de Meester is Johannes bekend als de geliefde discipel, en zijn woorden en leven wijzen uit waarom hij geliefd was. Hij moet gezien hebben, dat de goddelijke Liefde de drijfveer was van alles wat de Meester zei en deed. Toen de openbaring van de beloofde Trooster, of Christus, aan Mary Baker Eddy verscheen, vond dezelfde liefde, die het leven en de zending van Christus Jezus en zijn discipelen kenmerkte, volledige uitdrukking in haar gedachte en was het de geestelijke drijfkracht, die haar aanspoorde om haar openbaring van de waarheid van het zijn aan het mensdom te geven en vast te leggen in het leerboek “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift”.
Waar Mrs. Eddy over Liefde spreekt, zegt zij in haar boek Miscellaneous Writings (blz. 249, 250): “Welk een woord! Het vervult mij met ontzag. Over welke werelden en werelden strekt het zich uit en is het heerser! het oorspronkelijke, het onvergelijkelijke, het oneindige Al van het goede, de enige God, is Liefde.”
Mrs. Eddy heeft duidelijk gezien, dat van al de synoniemen, die ons begrip van God beschrijven en verruimen, Liefde de eerste plaats bekleedt. Door al haar geschriften heen dringt zij er op aan dat wij het synoniem Liefde in ons leven tot uiting zullen brengen.

Geen opmerkingen: