woensdag 30 november 2011

Christusgelijkend


Christus Jezus, doelend op zij geestelijke identiteit, noemde zich “de Zoon Gods” (Joh. 11:4). Hij stelde dit feit in al zijn genezingswerken vast. Gedurende zijn heilige en luisterrijke loopbaan leerde hij zijn volgelingen, dat het geestelijk zoonschap van de mens een tegenwoordige werkelijkheid is.
Het demonstreren van Christian Science is een individuele ervaring en iedere Christian Scientist moet eerlijk en oprecht ernaar streven de woorden en werken van Christus Jezus te evenaren door in al de aangelegenheden van het dagelijkse leven Christusgelijkend te zijn. Daden van vriendelijkheid, hartelijkheid en mededogen moeten gedachten van afgunst, haat en jaloezie overwinnen en vernietigen. Wij moeten in ons bewustzijn Christushoedanigheden zoals vreugde, reinheid, eerlijkheid, ootmoed, deemoed en dankbaarheid opnemen, die de vrees doen bedaren en het valse besef van kwaad en ziekte meteen tenietdoen.

Geen opmerkingen: