woensdag 2 november 2011

Christusbewustzijn


Op verschillende plaatsen in Wetenschap en Gezondheid vinden wij de uitdrukking “Christus, Waarheid,” die niet betekent, dat Christus een synoniem is van God, of Waarheid, maar dat Christus is de goddelijke Waarheid, die van God uitgaat, zoals wordt aangegeven in de volgende zin (blz. 473): “Jezus is de naam van de mens, die meer dan alle andere mensen de Christus heeft getoond, de ware idee van God, die zieken en zondaars geneest en de macht van de dood vernietigt.” Dat Christus is “de ware idee van God,” is wat zo vol betekenis en van zo groot praktisch nut is voor de Christian Scientisten. Omdat hij de ware idee van God is, geeft de Christus ons de ware idee van de mens, want de mens is Gods beeld en gelijkenis. En dat de ware idee, dat de mens geestelijk is, het verkeerde begrip, dat de mens stoffelijk zou zijn, vervangt, is een grondfactor in de toepassing van Christian Science.
Waarvan getuigt dit Christusbewustzijn? Van het feit, dat God, het goddelijk Gemoed, Alles is. Gemoed schept alleen ideeën. Elk van deze ideeën is op haar eigen individuele wijze de volmaakte en eeuwige uitdrukking van Gemoed, of God. Elke idee staat in het juiste verband met alle andere ideeën, en dit verband wordt voor altijd in stand gehouden door de geestelijke wet.
Lees meer>>>Vol vertrouwen in Christelijke genezing.

Geen opmerkingen: