zondag 30 oktober 2011

Zelf-onderricht


Het is tekenend voor Mary Baker Eddy - voor de liefdevolle bedachtzaamheid in en de grondigheid van haar werk - dat zij heeft voorzien in de literatuur die nodig is voor de vooruitgang van iedereen die Christian Science bestudeert en dat zij geen twijfel heeft overgelaten over wat die literatuur is of hoe zij moet worden gebruikt. Zo schrijft zij in de Handleiding van De Moeder-Kerk, waar zij doelt op elke aanvrager van het lidmaatschap van deze Kerk (Art. IV, Sect.1):
“De Bijbel, te zamen met Wetenschap en Gezondheid en de andere werken door Mrs. Eddy, moeten zijn enige leerboeken zijn voor zelfonderricht in Christian Science, en voor het onderwijzen en uitoefenen van de metaphysische genezing.”
In de Wetenschap leren wij verschillende argumenten te onderkennen, die merendeels niet nieuw zijn, al schijnen zij bij tijden nieuw. Wordt er beweerd dat deze regels beperkend werken? De scherpzinnige Christian Scientist ziet, dat zij net zo min beperkend werken als een bord met de aanduiding van een doodlopende weg beperkend werkt op iemand, die een doorgaande verkeersweg zoekt. Hij ziet in dat, dat zij duidelijk de weg aangeven naar vooruitgang en vrijheid. Mrs. Eddy stelde zich altijd tot doel voor alle mensen de grootst mogelijke ervaring open te stellen en zij liet zien, hoe de Wetenschap van onbeperkte intelligentie en Leven verworven en gedemonstreerd moet worden. De dagelijkse studie van de Bijbel samen met het leerboek en het dagelijks toetsen van het aldus geleerde bevestigen voor de Christian Scientist zonder enige twijfel, dat dit de wijze is om vorderingen te maken - vorderingen die hoogst bezielend zijn en volkomen bevrediging geven. Zo ziet hij dan, zoals Mrs. Eddy zegt, dat “Waarheid is geopenbaard. Zij behoeft slechts te worden toegepast” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 174).
Lees meer>>>Het verlangen te genezen.

Geen opmerkingen: