dinsdag 25 oktober 2011

Vooruitgang


In Miscellany (blz 181) schrijft Mrs. Eddy: “Vooruitgang betekent een rijper wordend begrip van de goddelijke Liefde.” Er kan geen vooruitgang zijn zonder dit rijper wordend begrip. Ons begrip dat Liefde Alles is wordt rijper, naarmate Liefde tot uiting komt in onze steeds zuiver wordende karakters en wordt uitgewerkt in het vol mededogen werken aan de verlichting van de mensen.
De goddelijke Liefde is Alles. Zij brengt alles voort, bestuurt alles. Haar tegenwoordigheid is macht, die door niets kan worden weerstaan. Haar tederheid, haar zachtheid en haar vertroosting zijn hier om alle bitterheid teniet te doen, om schoonheid te geven aan grauwe levens, om leed te verdrijven, om gerechtigheid te brengen. Als wij liefhebben in het licht van de  alheid van Liefde, kan de dwaling niet langer snoeven op een bestaan. Maar liefhebben moeten wij, indien wij de alheid aan het licht brengen en de onwerkelijke schaduwen van sterfelijkheid willen zien verdwijnen.
Christus Jezus toonde in zijn werken de macht aan, dat Liefde het heelal vervult en dat er geen ander Gemoed is dan Liefde. In Neen en Ja (blz. 35) geeft Mrs. Eddy een wetenschappelijke vertolking van zijn levensdoel: “Niet om de toorn Gods te doen bedaren heeft Jezus geleden, maar om de alheid der Liefde aan te tonen en de nietsheid van haat, zonde en dood.” Doordat de Meester de alheid van Liefde onderscheidde, kon hij liefde blijven voelen jegens alle mensen.
Lees meer>>>Mijn kribbe staat klaar.

Geen opmerkingen: