donderdag 6 oktober 2011

Rijkdom


In de Bijbel vinden we vele passages, waar in zinnebeelden en gelijkenissen prachtige verhalen worden gegeven over de rijkdom van God en Zijn overvloedige voorziening voor Zijn geliefde kinderen. Een van zulke passages vinden wij in Jesaja 55: “Gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt, en daarheen niet weerkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrengt en uitspruit, en zaad geeft de zaaier, en brood de eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij weerkeren; maar het zal doen, wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend.”  De visie die de profeet had van het hoogtepunt van de ontvouwing van Gods Woord: het zou niet steriel en onvruchtbaar zijn, maar het zou voorspoed en overvloed brengen.
Sprekend van het werk van Christus Jezus zegt Mary Baker Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 54: “Door de grootheid van zijn menselijk leven demonstreerde hij het goddelijk Leven. Uit de volheid van zijn reine genegenheid gaf hij het wezen van Liefde aan. Met de rijke overvloed van Waarheid overwon hij de dwaling.” Jezus zag dat het algemeen menselijk geloof meent, dat alles beperkt is, maar hij wist, dat dit slechts de belichaming was van beperkt denken. Hij wist dat in werkelijkheid niets beperkt is. Alles is het oneindige, onmetelijke goede. In al zijn werken kunnen wij dit begrip van overvloed opmerken.

Geen opmerkingen: