zaterdag 29 oktober 2011

Politiek


In Wetenschap en Gezondheid (blz. 106) schrijft Mrs. Eddy: “God heeft de mens met onvervreembare rechten begiftigd en hiertoe behoren zelfbestuur, rede en geweten. De mens bestuurt zichzelf alleen dan op de juiste manier, wanneer hij goed wordt geleid en bestuurd wordt door zijn Maker, de goddelijke Waarheid en Liefde.” Voor ons is het nodig te zien en te erkennen, dat Gods bestuur het enige bestuur is. Een belangrijke stap bij het demonstreren van een meer rechtvaardige uiting van waar bestuur voor allen is, dat een ieder individueel zijn aangelegenheden ordent overeenkomstig de wet van God, het bestuur door het goddelijk Beginsel.
Alle ware wet en waar bestuur gaat uit van God, het goddelijk Beginsel. Het erkennen van de ware staat van de mens als de zoon/dochter van God, bestuurd door het goddelijk Beginsel, is de eerste stap tot het vestigen van een waarlijk juist begrip van bestuur.
Politiek wordt in een woordenboek onder meer verklaard als: “de wetenschap en de kunst van besturen; politieke wetenschap”. Christian Science is de ware politieke wetenschap, want zij alleen openbaart het wezen van ware wet en bestuur.  Het begrijpen van de wet van God en van de toepassing daarvan is het verstaan en  en toepassen van de ware wetenschap en kunst van besturen.
In antwoord op verzoeken om haar politieke inzichten uit te spreken heeft Mrs. Eddy de volgende verklaring gegeven: “Er is mij gevraagd wat mijn politiek inzicht is. In werkelijkheid heb ik geen andere politiek inzicht dan om een rechtvaardig bestuur te helpen hooghouden, God boven alles lief te hebben en mijn naaste als mijzelf.” (Miscellany blz. 276).
Tip: The Christian Science Monitor/Europa

Geen opmerkingen: