zondag 16 oktober 2011

Juiste bericht


De door God verlichte gedachte wordt nooit verduisterd of in verwarring gebracht door valse geruchten over de huidige volmaakte zelfheid van de mens. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 284): “Volgens Christian Science zijn de enig werkelijke zinnen  van de mens geestelijk; het zijn uitstralingen van het goddelijk Gemoed. Gedachten komen van God tot de mens, maar gewaarwordingen noch mededelingen gaan van het stoffelijk lichaam uit naar Gemoed. In de gemeenschap tussen God en de mens gaan de gedachten altijd van God uit naar Zijn idee, de mens.”
Het dierlijk magnetisme kan geen mededelingen doen aan de werkelijke mens. Wanneer het sterfelijk gemoed melding maakt van symptomen van ziekte, van mislukking, gebrek en een gescheiden zijn van God, is dit niet een bericht over een toestand die bestaat. Het is een valse bewering, die zich nooit heeft voorgedaan aan het goddelijk Gemoed of aan de intelligente idee van Gemoed, de mens, die zich voor altijd van de werkelijkheid bewust is. Zij schijnt werkelijk te zijn, alleen omdat wij werkelijkheid geven aan het onwerkelijke. Indien de fysieke zinnen ons vertellen wat waar is, zou Jezus ongelijk gehad hebben met het overwinnen van hun getuigenis. Hij berustte nooit in hun onjuist bericht, maar weerlegde het met het juiste bericht van ‘s mensen volmaaktheid, waar hij altijd naar uitzag en dat hij van de Vader ontving.

Geen opmerkingen: