woensdag 5 oktober 2011

Ideale wereld

Mrs. Eddy schrijft over Jezus (Miscellaneous Writings, blz. 74): “Zijn geboorte was een geestelik en onsterfelijk besef van de ideale wereld.” De betekenis van die gebeurtenis in de geschiedenis wordt gezien als het voor altijd opzij zetten van het tijdelijke voor het eeuwige. De werking van Waarheid wordt gezien door degene die ogen heeft om te zien. De Waarheid is aanwezig in het genezen, het verlossen en het vrijmaken van persoonlijke angsten. Zij is aanwezig in het geloof, dat overgaat in geestelijk begrijpen. Datgene wat onbetwistbaar en op gebiedende wijze hervorming brengt en het stoffelijke door het geestelijke vervangt, is een goddelijk geschenk. Zij leert de mensheid, dat gezondheid niet fysiek, maar geestelijk is; dat gedachte en handeling niet door stervelingen worden opgelegd in de tirannie van een regering door onware stelsels en onmenselijke wetten, maar dat gedachte de eewige uitdrukking is van de alwetende en alomtegenwoordige Liefde. Wie dit weet gaat vooruit in het vaste vertrouwen en de innerlijke vrede, die het geboorterecht van ieder mens zijn. Dit is de bevestiging van ons burgerschap in een ideale wereld.

Geen opmerkingen: