woensdag 26 oktober 2011

Groei


Mrs. Eddy wist, dat in haar vroegere ernstige beproevingen, God haar nabij was geweest. Haar nimmer falende Herder zou haar altijd veilig leiden, al werd het pad steeds ruw en bergopwaarts. Als altijd luisterde zij tot zij de goddelijke leiding hoorde. Op Gods bevel verzamelde zij de grote waarheden van de goddelijke Wetenschap om die te zaaien in het menselijk bewustzijn, zodat de geestelijk hongerenden gevoed en de treurenden vertroost zouden worden.
Het haar door God opgedragen werk voor de wereld en haar liefde voor de hele mensheid waren evenredig aan elkaar - een werk en liefde, die boven rassen, geloofsbelijdenis, tijd en afstand uitgaan. Thans moet de tijd gevuld worden met het zaaien, dat zij van haar volgelingen verwachtte. Naarmate wij bidden zoals zij bad, gemeenschap oefenen met God, en werken zoals zij werkte, zal wat wij zaaien gedijen.
In de tegenwoordigheid van Mrs. Eddy voelde men haar helder bewustzijn van Gods nabijheid als haar hemelse Vader en gids. Voor haar reine geestesgezindheid waren de engelen van Zijn tegenwoordigheid een aanwezige werkelijkheid. Zij was nooit op een afstand in haar omgang met anderen. Haar oprechte belangstelling voor hen, die tot haar kwamen en haar zorgende vriendelijkheid verwarmde de harten van allen. Haar houding gedurende de cursussen was “Komt dan en laat ons te zamen richten” (Jes. 1:18).
Het was duidelijk dat zij vurig verlangde een groei in genade te zien, waardoor ons genezingswerk onmiddellijke gevolgen zou hebben. Zij kon ons vertellen hoe wij groeien konden - maar het groeien moeten wij zelf doen. Men hoeft slechts het hoofdstuk “De Verzoening en het Heilig Avondmaal” (Hfst. II) uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift te bestuderen om te zien, hoe helder haar visie was van het werk en de zending van de Meester, en van het voorbeeld, dat hij ons nagelaten heeft om na te volgen.
Lees meer>>> Science and Health with Key to the Scriptures.

Geen opmerkingen: