maandag 24 oktober 2011

Eigen zaligheid


Mrs. Eddy heeft aan ieder van ons en aan allen het feit geopenbaard, dat wij nu kinderen van de opstanding zijn. Wij hebben een aan God ontleend vermogen de dingen van Geest te benutten, zoals Jezus dit deed. Elke dag kunnen wij deelhebben aan onze Paas-opstanding door ons denken te vergeestelijken en zodoende “een nieuwe en hogere idee van onsterfelijkheid” te verkrijgen.
Wanneer het de schijn heeft dat de geestelijke bewijzen van Gods tegenwoordigheid en almacht ontbreken in ons leven, laten wij dan onze pogingen hernieuwen om ons denken te vergeestelijken, en laten wij onze motieven en doeleinden nog grondiger onderzoeken. Denken wij wellicht meer aan het deeg dan aan de zuurdesem? Indien ons welvaren in de stof van meer belang voor ons is dan onze vooruitgang in Geest, dan hebben wij van onze kant werk te doen. Mrs. Eddy schrijft (Wetenschap en Gezondheid, blz. 426): “De mens moet zijn kracht en zijn streven vernieuwen en de dwaasheid van huichelarij inzien, terwijl hij tevens moet leren inzien, dat het noodzakelijk is zijn eigen zaligheid uit te werken.” Als kinderen van de opstanding zijn wij gewijd aan de vergeestelijking van de gedachte. Het einde van het oude materialisme is nabij. De velden zijn wit, de maaiers zijn gereed. Laten wij aan het oogsten gaan met een oogstgezang en de rijke vruchten van vergeestelijkt denken, de gulden gaven van geestelijke toewijding, vergaren.
Het is de “vergeestelijking der gedachte” en “het wijken van stoffelijk geloof voor geestelijk begrijpen” wat onze vooruitgang in de waarheid en onze immer tegenwoordige onsterfelijkheid bepaalt.
Lees meer >>>Laat je geestelijk licht schijnen

Geen opmerkingen: