woensdag 12 oktober 2011

Christus Jezus


Christian Science wijst op het verschil tussen de persoonlijke Jezus en de onpersoonlijke Verlosser, de Christus. Zij verklaart het mysterie van het samengaan van de lichamelijke Jezus en de geestelijke idee, of Christus. De mens Jezus was menselijk. Christus is de uitstraling of uitdrukking van God, de eeuwige Zoon van God, die voor altijd bestaat als Zijn geestelijke idee. Jezus openbaarde de Christus, maar de Christus werd niet uit de stof geboren. Evenmin is Christus, Waarheid, beperkt tot Jezus, tot zijn tijd of zijn eeuw. Jezus heeft een meer geestelijke opvatting van de ideële mens te zien gegeven, dan ooit eerder was getoond. Door zijn overwinningen over het vlees stelde hij het mensdom in staat de goddelijke natuur van de mens te onderscheiden. Hij bracht de eeuwige mens binnen de menselijke gezichtskring, de doodloze, leeftijdloze, geestelijk mens, die samen bestaat met God.
Jezus, de Meester-Christen demonstreerde de Christus, zoals vóór hem nooit iemand gedaan had. Hij bewees, dat hij Gods Zoon was. Voor anderen overwon hij de zogenaamde stoffelijke wetten en ten slotte deed hij zijn eigen lichaam uit het graf verrijzen. Toen legde hij alle stoffelijkheid af bij de hemelvaart en bewees aldus zijn één-zijn met de Vader door zich boven de stof of het vlees te verheffen.

Geen opmerkingen: