donderdag 27 oktober 2011

Bidden


In haar geschriften toonde Mrs Eddy aan, hoe aan de regels gehoorzaamd kan worden, hoe te genezen.
Onder haar aanmaningen is haar verzoek, dat wij dagelijks voor onszelf zullen bidden. Hoewel dit verzoek in de vorm van een liefdevolle bede is gegoten, moet het even onvoorwaardelijk worden gehoorzaamd, als ware het een bevel. Hier volgt de betreffende aanhaling uit Miscellaneous Writings (blz.) 127): “Een ding heb ik vurig gewenst, en ik dring er ook nu weer ernstig op aan, namelijk, dat Christian Scientisten, hier en elders, dagelijks voor zichzelf zullen bidden; niet hardop of in geknielde houding, maar door stil, ootmoedig en aanhoudend gebed. Wanneer het hongerend hart de goddelijke Vader-Moeder God om brood vraagt, geeft Hij het niet een steen - doch meer genade, gehoorzaamheid en liefde. Indien dit hart, ootmoedig en vertrouwend, zich vol geloof tot de goddelijke Liefde wendt om met het brood des hemels, gezondheid en heiligheid, gespijzigd te worden, zal het zo hervormd worden, dat het het antwoord op zijn verlangen waardig is. Dan zal de ‘beek Uwer [Zijner] lieflijkheden’, een zijrivier der goddelijke Liefde, in dat hart vloeien en zal er een forse groei in Christian Science volgen - alsmede die vreugde van hem, die zijn eigen welzijn in dat van een ander zoekt.”
Dit verzoek, dat wij dagelijks voor onszelf zullen bidden, verdient de grootst mogelijke aandacht. De ervaring heeft geleerd, dat de Christian Scientisten die voor zichzelf bidden en werken, veilig zijn en actief blijven in hun genezingswerk. De geneesheer moet zichzelf genezen. Hij moet zijn gezindheid en zijn heiligheid winnen en behouden.
Lees meer>>>Dagelijks gebed.

Geen opmerkingen: