maandag 31 oktober 2011

Bewustzijn


Bewustzijn is een belangrijk woord in de woordenschat van Christian Sience. Wij zien dat Mary Baker Eddy, de ontdekster en grondlegster van Christian Science, dit woord wordt vele malen in haar geschriften gebruikt. Hierom lijkt het raadzaam de verschillende betekenissen er van in de gezaghebbende woordenboeken na te gaan en te bestuderen en daarna de talrijke verklaringen, waarin Mrs. Eddy op dit onderwerp doelt, in hun geestelijke betekenis te vergelijken. Vrijwel alle gezaghebbende woordenboeken omschrijven bewustzijn als die staat van het zijn, die zich kenmerkt door gedachte; als gemoed in de ruimst mogelijke zin. Bewustzijn wordt door enkele denkers omschreven als een hoedanigheid of toestand van Ziel, of geestelijke substantie. Het wordt beschouwd als datgene, waarvan alle verschijnselen vormen aannemen, de uiteindelijke werkelijkheid van het bestaan.
Het bewuste gemoed wordt in de Wetenschap gezien als een fundamenteel feit, omdat het bewustzijn aan alles ten grondslag ligt. Volgens logica en rede zien wij, dat u en ik geen enkele idee of gedachte zouden hebben en zouden kunnen hebben zonder het fundamentele feit, dat het bewustzijn bestaat. Het bewustzijn openbaart en identificeert al wat werkelijk is. Christian Science leert ook, dat Gemoed, of God, de door zichzelf bestaande oorzaak en drijfkracht van alle zijn is, en dat elke ware of juiste idee het getuigenis van dat Gemoed is.
Lees meer>>>Voortdurende vernieuwing.

Geen opmerkingen: