dinsdag 27 september 2011

Zorg


Jezus heeft gezegd: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Jezus doelde op dat ogenblik op stoffelijke noden, zoals voedsel en kleding, en vestigde daarbij de aandacht op de ruime voorziening, voor vogels en bloemen beschikbaar, als een bewijs van Gods nimmer falende zorg. Het “Koninkrijk Gods” zoeken betekent: trachten Hem juist te begrijpen. Een koninkrijk is een land of een landstreek, door een koning geregeerd. Indien God Geest is, moet Zijn koninkrijk geestelijk zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat wij Gods koninkrijk zullen vinden door geestelijke waarneming. De weg waarlangs voorziening komt is geestelijk. Geestelijke ideeën van God zullen op de juiste wijze tot openbaring komen. Wanneer wij wijsheid nodig hebben zal het al-wetend Gemoed, dat de enige intelligentie is, ons de nodige wijsheid geven om met ons werk verder te gaan. In zijn brief aan de Korintiers spreekt Paulus van de belofte: “Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die Hem liefhebben.” Wanneer Waarheid zich in het menselijk bewustzijn ontvouwt, zal in elke nood worden voorzien.

Geen opmerkingen: