dinsdag 6 september 2011

Zinsbegoochelingen


Op blz. 477 van Wetenschap en Gezondheid verklaart Mrs. Eddy: “Alles wat stoffelijk is, is sterfelijk. Voor de vijf lichamelijke zinnen schijnt de mens een samenvoeging van stof en gemoed te zijn, maar Christian Science openbaart, dat de mens de idee is van God en zij getuigt, dat de lichamelijke zinnen sterfelijke en op dwaling berustende zinsbegoochelingen zijn.”
Wat is een zinsbegoocheling? Volgens een definitie in het woordenboek, zien wij dat het “een onwerkelijk of misleidend beeld” is, dus datgene, wat niet waar is. Het moet niet moeilijk zijn onze gedachten te verheffen boven datgene, wat niet waar is.
Wij kunnen ons van een zinsbegoocheling niet vrijmaken door er naar te slaan of door te proberen haar neer te slaan, maar alleen door de onwerkelijkheid er van aan het licht te brengen.
Het sterfelijk gemoed kan zijn schijnbare werkzaamheden alleen verrichten in de duisternis van het sterfelijk denken. Christus, Waarheid, schenkt ons het vermogen de gedachte op te heffen tot boven de nevelen van de stoffelijkheid door op te stijgen naar dat helder geestelijk licht, dat de werkelijkheid openbaart. Wij moeten niet beginnen met te proberen de stof te veranderen of te genezen, maar met het vervangen van stoffelijke, sterfelijke meningen door geestelijk begrippen. Wanneer u het licht van Waarheid binnen brengt, wordt het sterfelijk gemoed met zijn zinsbegoochelingen verdreven en wordt gezondheid tot stand gebracht.

Geen opmerkingen: