maandag 12 september 2011

Wet van Liefde


Jezus demonstreerde, dat Gods wet de wet van Liefde is en het begrijpen van deze wet de mensheid verlossing en wedergeboorte brengt. De Bijbel verhaalt, dat eens, toen een wetgeleerde Jezus vroeg (Matth. 22:36): “Meester, welk is het grote gebod in de wet? hij antwoordde: “Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.”
In Christian Science leren we dat disharmonie, van welke aard dan ook, niet een deel van Gods schepping is en dat het gebruik maken van de goddelijke wet de harmonie herstelt. God te erkennen als de Vader-Moeder van al wat werkelijk en eeuwig is, en de mens als de eeuwigdurende uitdrukking van God, betekent waarlijk lief te hebben en is in overeenstemming met de leer van Christus Jezus. Iedere idee van God, Gemoed, staat altijd onder Zijn bestuur en bestaat voor eeuwig op het standpunt van volmaaktheid. De wet van Liefde is altijd binnen het bereik van het mensdom en de Christian Scientist leert haar, zowel voor zichzelf als tot hulp van anderen te gebruiken. De goddelijke wet kent geen beperking of onzekerheid, en de mens is een eeuwige getuige van de onbeperkte rijkdom van God, Liefde.
Op blz. 216 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Als de mens door de wet van het goddelijk Gemoed wordt bestuurd, is zijn lichaam onderworpen aan het eeuwige Leven en de eeuwige Waarheid en Liefde. De grote fout van stervelingen is hun veronderstelling, dat de mens, Gods beeld en gelijkenis, zowel stof als Geest, zowel goed als kwaad kan zijn.”  Wat wij nodig hebben is het dwalende sterfelijk denken recht te zetten door alle verkeerde gedachten te vervangen door de ware, intelligente, liefdevolle ideeën van God.

Geen opmerkingen: