dinsdag 6 september 2011

Vraag van de week

Vraag van de week


How have you prayed when confronted with evil? Evil is defined as "nothing, no thing, mind, nor power" in Science and Health (p. 330:25). Have you had an experience where you saw the nothingness/powerlessness of evil?

Hoe heb u gebeden toen u geconfronteerd werd met het kwaad? Het kwaad is gedefinieerd als "niets, het is geen ding, geen gemoed en geen macht" in Wetenschap en Gezondheid (blz. 330:30).
Heeft u een ervaring gehad waarbij u de nietsheid / machteloosheid van het kwaad zag?

Geen opmerkingen: