maandag 26 september 2011

Vooruitgaan


Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 495: “Wanneer de illusie van ziekte of zonde u in verzoeking brengt, houdt dan onwrikbaar vast aan God en Zijn idee. Laat niets dan Zijn gelijkenis in uw gedachten verblijven.” Door de aanspraken van het kwaad met intelligentie aan te pakken worden zij vernietigd. Maar door het kwaad te vergoelijken, te vrezen of er boos over te zijn, worden geen goede resultaten verkregen; integendeel, hiermee versterkt men de aanspraken zelfs. Soms probeert iemand het geloof aan het kwaad uit zijn gedachten te bannen, terwijl hij het blijft haten. Dit is een fout, want haat is een dwaling en de ene verkeerde gedachte kan de andere niet vernietigen. Wij moeten beseffen, dat wij alleen door de macht van liefde van God het kwaad kunnen overwinnen. De intelligente bevestiging van het al-zijn van het goddelijk Gemoed is voor de in boeien geslagen mensheid een verklaring van vrijheid. Als Gods idee is de mens altijd in de oneindigheid van het goede, waar geen ruimte is voor kwade geloofswijzen of voor iemand die daarin gelooft. Het is van het hoogste belang dat wij zien dat kwaad of dwaling onpersoonlijk is. In plaats het te beschouwen als een deel van een persoon of een ding moeten wij het als een wangeloof zien.
Het is niet de bedoeling een diepgaande studie van dwaling te maken, omdat zij onwerkelijk is, maar wij moeten weten, dat de dwaling, omdat zij onwerkelijk is, ons niet kan misleiden. Wanneer de dwaling ons niet langer misleidt of verstoort, is bewezen dat zij onwerkelijk is. Naarmate wij vooruitgaan in het geestelijk begrijpen van onze eenheid met het goddelijk Gemoed, ontwikkelen de liefdevolle eigenschappen van geduld, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en onzelfzuchtigheid in ons. Dan wordt begrepen dat de merkwaardige woorden van Jezus: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is” in ons leven bewijsbaar zijn.

Geen opmerkingen: