maandag 5 september 2011

Vleugelen


Wanneer van ons gevraagd wordt de een of andere vrees aanjagende vorm van kwaad onder ogen te zien en er boven uit te komen, zoals Elia, Elisa en vele andere profeten van God is overkomen, hebben wij behoefte aan de rustige zekerheid, dat Liefde altijd tegenwoordig is, symbolisch voorgesteld door de engel Gabriël. Gabriël vecht niet of bindt de strijd niet aan met het kwaad als een werkelijkheid, en evenmin doet Michael dat. Gabriël is een zinnebeeld van een rustig, vredig weten. Gabriël openbaart de wetenschap, dat Liefde alles is. Gabriël voert ons “zachtkens aan zeer stille wateren” - het bewustzijn van het goddelijk zijn, niet aangeraakt en niet verstoord door het geraas, de spanning en de vrees van de sterfelijke zin.
In een artikel getiteld “Engelen”, in Miscellaneous Writings, blz. 307, schrijft Mrs. Eddy: “Wanneer engelen ons bezoeken, horen wij niet het geruis van vleugelen en voelen evenmin een aanraking als van de vederen van de borst ener duif; maar wij voelen hun aanwezigheid door de liefde die zij in onze harten opwekken. O, dat gij deze aanraking moogt voelen - het is niet het drukken van handen en ook niet de aanwezigheid van een geliefd persoon; het is meer dan dat; het is een geestelijke idee, die uw pad verlicht! De Psalmist zegt: “Hij zal Zijne engelen van u bevelen.”

Geen opmerkingen: