donderdag 29 september 2011

Toepassen


"Verhef u in de kracht van Geest en weersta alles wat ongelijk is aan het goede. God heeft de mens hiertoe in staat gesteld en niets kan afbreuk doen aan de macht en het vermogen, die de mens van Godswege zijn geschonken.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 393)
Door deze aanwijzing op te volgen, passen wij Christian Science toe. Door studie zal de Christian Scientist meer en meer zijn van God gegeven werkzaamheid tot uitdrukking brengen, door zijn gedachten in overeenstemming te brengen met alles wat waar, volmaakt en geestelijk is. Op deze wijze passen we Christian Science toe en wanneer zich moeilijkheden voordoen, ervaren wij, dat wij op een veilige grondslag van Waarheid staan, die niet door de stormen van ziekte, disharmonie of vrees aan het wankelen kan worden gebracht.
Ook al zou onze geestelijke zin in het begin zwak en onzeker schijnen, het voortdurend streven om rein, trouw en gehoorzaam te zijn, zal vertrouwen en kracht schenken. Naar deze dingen streeft men door Gods al-zijn te begrijpen. Door dagelijks te realiseren  en te verklaren dat de mens het ene en enige Gemoed weerspiegelt heeft hij de zekerheid dat hij de gaven bezit van intelligentie en overvloedige voorziening.

Geen opmerkingen: