vrijdag 9 september 2011

Synoniem


Op blz. 465 van Wetenschap en Gezondheid beantwoordt Mary Baker Eddy, de vraag: “Wat is God?” als volgt: “God is Gemoed, Geest, Ziel, Beginsel, Leven, Waarheid en Liefde, die onlichamelijk, goddelijk, oppermachtig en oneindig zijn.” Op de vraag: “Zijn deze termen synoniem?” antwoordt zij: “Ja. Zij hebben betrekking op één absolute God. Ook dienen zij de natuur, het wezen en de volkomenheid van de Godheid uit te drukken.” God kan worden uitgedrukt met verschillende namen.
Zoals in het kleurenspectrum iedere kleur zijn eigen identiteit heeft en toch deel uitmaakt van het gehele spectrum, zo heeft elk synoniem van God zijn eigen bijzondere betekenis en dat door het juiste gebruik er van een beter begrip van Gods alheid kan worden verkregen. Bijvoorbeeld Gemoed geeft uitdrukking aan intelligentie en begrijpen; Geest is het ware wezen van het heelal, eeuwig en onvernietigbaar, zonder de aanwezigheid van stof; Ziel is de genade Gods, zondeloosheid en reinheid; Beginsel de immer-tegenwoordige en allesbeheersende wet, onveranderlijk, onpartijdig en volledig; Leven is de immer-durende heerschappij van harmonie, onsterfelijk en onaantastbaar; Waarheid is de werkelijkheid van volmaaktheid, onweerstaanbaar en positief in haar werk; Liefde is de universele wet van het goede, zonder een zweem van kwaad, vrees of twijfel.
In Poems, blz. 17 staat het prachtige gedicht “Liefde”:
 “ ‘t was Liefde, die daar spande een  boog
 Vol heilbeloften, hoog omhoog.”
Wanneer wij door een helderder begrijpen van God deze boog vol beloften zien, zijn wij niet meer bang voor de wolken, maar verheugen ons in plaats daarvan in de vervulling van hetgeen de boog betekent.

Geen opmerkingen: