zondag 11 september 2011

Overvloed


De mens als de weerspiegeling van Gemoed, gelooft niet, hij weet. In de goddelijke weerspiegeling behoort al de grootheid van het oneindig Gemoed aan de mens als de weerspiegeling van dit Gemoed. Gemoed weet alle dingen. Het ware begrip kan nooit verflauwen of verdwijnen. Het is er altijd geweest, zal er altijd zijn en behoort iedere openbaarwording van de mens individueel toe, doordat hij God weerspiegelt.
Het juiste begrip, de Christus idee, neemt altijd het geloof aan beperkte mogelijkheden weg en is in staat dit geloof te vernietigen. Bijvoorbeeld als succes in zaken te lang uitblijft, blijft de Christian Scientist niet te lang stilstaan bij dit begrip van gebrek. Hij houdt voor ogen dat zijn ware werk is om Gods beeld en gelijkenis te zijn.  Dit ware werk staat niet onder menselijke wetten van vraag en aanbod, is niet onderworpen aan stagnatie of tegenslag; wordt niet beïnvloed door het weer, of door zijn plaats, door politiek of jaargetijde, door depressie of inflatie.
Het heerlijke werk - te gaan begrijpen, dat ons ware zelf de gelijkenis is van Gemoed - geeft ons wijsheid en inzicht, doorzicht en een juist oordeel. Het werk - te bewijzen, dat Gods kind de vertegenwoordiger is van Gods onuitputtelijke Liefde - wordt zichtbaar in overvloed en mildheid, in veelomvattendheid en rijkdom. Het werk - te gaan zien, dat de mens het bewijs is van Leven - komt noodzakelijkerwijs tot uitdrukking en ontvouwing en ontwikkeling, in uitbreiding en vooruitgang.
Jezus zag, dat het algemeen menselijk geloof meent, dat alles beperkt is, maar hij wist, dat dit slechts de belichaming was van beperkt denken. Alles is het oneindige, onmetelijke goede. In al zijn werken kunnen wij dit begrip van overvloed zien.
Mrs. Eddy herinnert ons eraan in Wetenschap en Gezondheid blz. 140: “Wij zullen Hem gehoorzamen en aanbidden, naarmate wij de goddelijke natuur verstaan en Hem begrijpend liefhebben, als wij niet langer strijd voeren over de lichameljijkheid, maar ons verheugen in de overvloed van onze God.”

Geen opmerkingen: