woensdag 7 september 2011

Geestelijk begrip


In elke ervaring, het groot of klein, is het altijd ons werk het geestelijk begrip te zoeken en te verwerven. En het geestelijk begrip wordt altijd gevonden in de hoedanigheden van God, die de waarheden openbaren betreffende de mens, het gezin, thuis, zaken, kerk, gemeente, volk en wereld. Zo zou bijvoorbeeld het geestelijk begrip van hart gedeeltelijk gevonden worden in de volgende hoedanigheden: onuitputtelijke kracht, harmonie, bestendigheid en onfeilbare werkzaamheid. En het juiste begrip van zaken in geestelijke samenwerking, inschikkelijkheid, harmonische ontplooiing en onbeperkte vooruitgang.
Wanneer wij van de onaangename ervaringen van stoffelijkheid verlost willen worden en naar het licht van Geest willen opstijgen zijn er twee punten belangrijk. In de eerste plaats moeten wij God op de juiste wijze kennen als Geest; ten tweede moeten wij de mens kennen als geestelijk, als Zijn zuivere uitdrukking. Deze twee punten vinden we terug in het boek Job (22:2): “Gewen u toch aan Hem [God], en heb vrede; daardoor zal u het goede overkomen”; en in de woorden van Jezus (Joh.17:3): “Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt.”
Aangezien de mens in Gods gelijkenis geestelijk is, weerspiegelt hij alle hoedanigheden van God. En deze hoedanigheden worden in oneindigheid tot uitdrukking gebracht. Wij kunnen alleen met God bekend worden door de erkenning en demonstratie van deze zuivere hoedanigheden van Geest. Het gevolg is een blij, uitgerust, dankbaar mens, die uit de duisternis van zelfbeklag wordt opgeheven tot het licht van geestelijk volbracht werk.

Geen opmerkingen: