dinsdag 13 september 2011

Oog


De schrijver van Spreuken (20:12) verklaart: “Een horend oor en een ziend oog heeft de Heere gemaakt, ja die beide.” Deze verklaring uit de Bijbel geeft duidelijk aan, dat de bron van zien en horen geestelijk is. Christian Science redeneert vanuit de oorzaak naar het gevolg, en komt tot het besluit, dat, omdat God, Geest, oorzaak is, het gevolg, dat aan de oorzaak gelijk is, geestelijk moet zijn. Christian Science bevestigt deze Bijbelse verklaring betreffende de geestelijke aard van zien en horen.
In Wetenschap en Gezondheid blz. 393 zegt Mrs. Eddy: “Als Jezus verklaart: ‘De kaars des lichaams is het oog’, bedoelt hij ongetwijfeld dat het licht afhankelijk is van Gemoed en niet van het samenstel van de iris en de pupil, die het gezichtsorgaan vormen.”
Het licht van mensen is geestelijke verlichting of intelligentie van God door weerspiegeling gezien. Het licht van Gemoed komt niet het ene ogenblik tot ons en verdwijnt het volgende ogenblik. Het licht van Gemoed is bestendig, onveranderlijk, rein en geestelijk. Het is nooit verwrongen, vermoeid of pijnlijk. Het licht van Gemoed is altijd hetzelfde, en dit licht is het licht, dat ons een normaal gezichtsvermogen schenkt. Het licht van Gemoed is er voor u en voor mij, en het stelt ons in staat volmaakt te zien. Ons vermogen te ontvangen hangt af van ons geestelijk verlangen en onze bereidwilligheid om God te kennen. Omdat wij Gemoed weerspiegelen zien wij niet alleen goed, maar verlichten ook anderen.

Geen opmerkingen: