zaterdag 24 september 2011

Beloning


Werk hebben betekent dienen - helpende en opbouwende dingen doen voor anderen. Hoe natuurlijk is het voor ons om spontaan iets vriendelijks te doen voor hen, die ons lief zijn. Onze toewijding aan hun welzijn kent geen grenzen. Wij verwachten niets terug dan hun genegenheid.
Hoe leren wij onze medemensen liefhebben? Christian Science leert ons, dat wij eerst Liefde moeten leren kennen als goddelijk Beginsel - als God - de Alles-in-alles van het zijn. De mens, d.w.z. het ware zelf van elk van ons, leeft beweegt zich en heeft zijn wezen volkomen in de goddelijke Liefde. Wanneer wij de tegenwoordigheid van God, van de goddelijke Liefde, beseffen, gaan we mogelijkheden zien anderen van dienst te zijn en vinden wij overal werk. Het is ondenkbaar dat God van ons verlangen zou, dat wij onze medemensen zouden liefhebben en dienen, en ons dan niet belonen zou voor gehoorzamen aan Zijn wil.
Op blz. 494 van Wetenschap en Gezondheid heeft Mrs. Eddy de geïnspireerde woorden geschreven: “De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in iedere menselijke nood.”
Waar vinden wij werk? Wanneer er deuren voor ons gesloten lijken te zijn, hoeven wij slechts ons recht te doen gelden op ons één-zijn met de goddelijke Liefde. God beloont ons streven om Liefde te weerspiegelen steeds met groter besef van heerschappij over de hele aarde. Alles wel beschouwd komt de beloning niet van een persoon, maar door het koesteren van liefde in ons bewustzijn.  Naarmate wij liefde koesteren in ons hart, zo zal beloning ons deel worden naarmate wij  beseffen, dat de goddelijke Liefde altijd tegenwoordig is en alles bestuurt. De regel die wij te volgen hebben is eenvoudig en de resultaten zijn praktisch en zeker. Wij ervaren het goede. Er is geen uitgestelde mogelijkheid of uitgesteld loon.

Geen opmerkingen: