donderdag 15 september 2011

Belofte


Wat is ons ware geneesmiddel, wanneer wij de ware schepping begrijpen? Het bestaat niet langer uit stof, maar uit de waarheid van het zijn; want heeft niet onze grote leermeester, Jezus de Christus, gezegd: “[Gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”? Hij heeft niet gezegd, dat kruiden, baden, mineraalwater, recepten, enz. de mens zouden bevrijden. Hij gebruikte nooit de stof om de stof te genezen. Het voorbeeld van de blind-geborene, wiens ogen hij met slijk bestreek, moet zinnebeeldig opgevat worden. Jezus spuwde op de stof, d.w.z. hij zag hoe onmogelijk het is, dat zij geneeskracht zou hebben, hij zag de hele onwerkelijkheid er van.
Welk een rijke belofte verbindt de Bijbel aan de ware visie, wanneer wij de Openbaring lezen: “God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Vol eerbied en dankbaarheid staan wij voor deze verheven uitspraak van Liefde.
De beoefenaar van Christian Science ziet in God zowel zijn schepper als zijn behoeder. Hij gaat inzien, dat de geestelijke ideeën, die God aan Zijn gelijkenis schenkt, substantie zijn en hij begint de geestelijke ideeën te onderscheiden. Deze overvloed van ideeën is zijn rijkdom, die steeds gereed is hem op de juiste tijd alles te geven, wat hij nodig heeft.

Geen opmerkingen: