zaterdag 27 augustus 2011

Schuilplaats


Het herhaaldelijk en aandachtig bestuderen van Psalm 91 helpt ons in het zoeken naar het gevoel van veiligheid. “Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.” Als men deze woorden met aandacht leest, vraagt men zich vanzelf af: ‘Waar is de schuilplaats waarin men veilig kan vernachten?’
De schuilplaats is het begrijpen, dat God voortdurend voor Zijn schepping zorgt en geen schrik door duisternis en twijfel, geen pijl van praatjes, laster, of bedenkelijke kritiek, geen verderfelijk geloof aan ziekte of verwoesting, kan iemand aanraken, die steeds in deze schuilplaats verblijft. Niets of niemand kan  degene ontmoedigen, die zijn gedachten gevestigd houdt in de immer-tegenwoordigheid van de goddelijke Liefde. Hij kan er zeker van zijn, dat het mensdom uiteindelijk door Christian Science de genezende Waarheid zal leren kennen en zowel van ziekte als van zonde zal worden verlost. Gods engelen, Zijn gedachten, zullen hem steunen en hem voor onheil behoeden en hypnotische angstgedachten zullen uit zijn bewustzijn worden uitgeroeid.
In het gezangboek van Christian Science (nr. 171) vinden wij deze helpende en bemoedigende woorden :
  Raken wij der Waarheid zoomen
  Zien wij ‘t Leven schoon en rein,
  Zoo zal Liefde onze schuilplaats,
  Onze veilge toevlucht zijn;
  Wenden wij ons af van de aarde,
  Leven wij in geesteslicht,
  Dan staat de verrezen Heiland
  Levend voor ons aangezicht.

Geen opmerkingen: