zondag 28 augustus 2011

Openbaring


In Wetenschap en Gezondheid op blz. 507 schrijft Mrs. Eddy: ”De schepping openbaart zich voortdurend en moet steeds voortgaan zich te openbaren, uit de aard van haar onuitputtelijke bron.” Alles wat waar is, is een schepping van God en openbaart zich, komt tot uiting, omdat God Zichzelf in alle eeuwigheid tot uiting brengt in Zijn schepping. Wat wij een demonstratie noemen is daarom niet iets dat wij door gedachtelijk werk maken of doen verschijnen. Het is veel meer. Het is Gods schepping, die zich openbaart; het is het bewijs, dat God Zichzelf tot uiting brengt in en door Zijn uitdrukking. Het is datgene, wat altijd waarneembaar is voor de geestelijke zinnen, voor het bewustzijn, dat verhelderd is door geloof en begrijpen. Dit heerlijk besef in Christian Science, dat God met ons werkt, Zichzelf en Zijn oneindige openbaringswijzen doet zien, is inderdaad Immanuel of “God met ons.”
Wij moeten niet bevreesd zijn voor de toekomst, of er angstige voorgevoelens over hebben. Integendeel, wij moeten haar tegemoet treden met vertrouwen in Waarheid, met moed, hoop, geloof en liefde, wetende - zoals wij weten - dat het enige wat ook werkelijk kan gebeuren, is, dat Gods schepping aan het licht komt. Er zijn geen jaren nodig voor het verschijnen van Gods ideeën; alleen visie wordt vereist, want Zijn ideeën zijn hier en nu de enige feiten van de schepping. Het is altijd NU in Gods Koninkrijk, en het is ook altijd hier.

Geen opmerkingen: