woensdag 24 augustus 2011

Modellen


Volgens de openbaring van Christian Science is de mens geestelijk. Hij kent geen leeftijd, omdat de karaktereigenschappen en de goddelijke ideeën, waaruit God hem vormt, nooit verwelken. Het verzet van mensen tegen ouderdom-verval wordt juist samengevat in de woorden van Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 248: “Met het rijpen der jaren en het groeien van de ervaring moesten mannen en vrouwen eveneens tot gezondheid en onsterfelijkheid rijpen en niet in duisternis en somberheid verzinken.” Maar Mrs. Eddy deed meer dan in opstand komen tegen het beeld dat de sterfelijkheid biedt. Zij gaf Christian Science, haar door God geschonken openbaring van de ware orde van het bestaan. Deze Wetenschap openbaart Waarheid en leert het mensdom, hoe de gebreken van de ouderdom verdreven kunnen worden door zich af te keren van het sterfelijke model van vlees en hun leven te vormen naar het model van de mens, die naar de gelijkenis van God is gemaakt. Mrs. Eddy zegt verder: “Wij moeten in onze gedachte volmaakte modellen vormen en er voortdurend naar kijken, anders zullen wij ze nooit in een groots en nobel leven uitbeitelen.”
De eerlijkheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid van de humane mens doen ons glimpen zien van het volmaakte model. Maar een helder inzicht in de mens als de gelijkenis van Gemoed is nodig, om te voorkomen, dat het beeld van achteruitgang zijn onbarmhartige koers volgt. Men moet begrijpen, dat zijn leven in feite buiten de stof bestaat, dat het geen verwantschap heeft met de stoffelijke organen, maar dat het voor een onverbroken voortduur van kracht en nuttigheid van Geest afhankelijk is.

Geen opmerkingen: