vrijdag 26 augustus 2011

Bevestiging

Individuele en collectieve vooruitgang en bevrijding komen alleen, wanneer het denken op God leert vertrouwen. Degene die goddelijke gedachten tot de zijne kiest, niet nu en dan, maar altijd door, ten spijt van elke bewering, elk blijk van het tegendeel, leert dagelijks, uur aan uur, het onmetelijk belang zien van zijn keus. Doordat de gedachten van Christus Jezus goddelijk, niet menselijk, waren, bracht hij gezondheid een wedergeboorte aan het mensdom. Zijn gedachten waren nooit de ontkenning, maar altijd de bevestiging van het goede. In alles wat de Meester zei en deed bleef de ware toon, het positieve geluid bewaard.
Op blz. 146 van Miscellany schrijft Mrs. Eddy: "Een Christian Scientist geeft uiting aan hetgeen harmonisch en eeuwig is en aan niets anders. Hij legt het volle gewicht van zijn denken van zijn tong en zijn pen op de goddelijke schaal van het zijn aan de zijde van gezondheid en heiligheid."
Naarmate de ontmoedigingen, mislukkingen, boosaardigheden en misvormingen van het menselijk gemoed in het licht van het geestelijk weten toonloos en geluidloos blijken te zijn, zal de eeuwige waarborg van de goddelijke werkelijkheid hun plaats innemen.

Geen opmerkingen: